Haluatko ajokortin opetusluvalla? Näin toimit

Varmista opetusluvan hakijan edellytykset

Jotta voit toimita opetuslupaopettajana, sinulla täytyy olla ikää vähintään 25 vuotta ja vähintään 3 vuotta voimassa ollut henkilöautokortti. Sinulla ei saa olla myöskään liikaa liikennerikkomuksia. Opetuslupaopettaja on vastuussa, että perusvaiheen opetus toteutuu Trafin hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti.

Suorita opetuslupaopettajan teoriakoe

Suorita opettajan teoriakoe paikallisen Ajovarman toimipisteessä. Teoriakoe sisältää 50 kuva- ja 30 tekstikysymystä. Perehdy teoriakokeeseen lukemalla opetussuunnitelma, oheislukemisto, sekä harjoittelemalla teoriakokeeseen.

Katsasta ajoneuvo opetusajoneuvoksi

Hyväksytä autosi opetusajoneuvoksi muutoskatsastuksella katsastusasemalla.

Vaatimukset opetusajoneuvolle ovat:

 • normaalirakenteinen vähintään neljälle henkilölle rekisteröity henkilöauto tai B-luokan pakettiauto tai asuntoauto
 • erillinen jarrupoljin opettajalle
 • turvavyöt opettajalle ja oppilaalle
 • opetusajoneuvon tunnus: valkoinen tasasivuisen kolmion muotoinen kilpi, jonka sivun pituus on 16–25 cm
 • opettajalle ulkopuolinen taustapeili (auton oma oikeanpuoleinen peili käy, jos säätö riittää, mutta suosittelemme ehdottomasti erillistä peiliä opettajalle)
 • erillinen sisäpeili opettajalle (suositus, helpottaa opetusta)

Anokaa opettajan opetuslupa ja oppilaan ajokorttilupa

Opettajan opetusluvan ja oppilaan ajokorttiluvan anominen tapahtuu paikallisella Ajovarmalla opettajan teoriakokeen ja opetusajoneuvon katsastuksen jälkeen. Opetusta ei saa aloittaa ennen opetusluvan myöntämistä.

Ajovarma myöntää B-luokan opetusluvan

 • jos opetusluvan hakijaa ei voida pitää opetustehtävään sopimattomana liikennerikkomusten tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi
 • kun oppilas on täyttänyt 17 vuotta
 • kun opetusluvan hakijan vähimmäisikä on 25 vuotta

Muista jättäessäsi opetuslupahakemusta Ajovarmalle

 • sekä opettajan että oppilaan on oltava läsnä (oppilaalla henkilötodistus mukana)
 • opetuslupahakemus on oltava täytettynä (saat Ajovarmalta)
 • ota mukaan todistukset opetusajoneuvon hyväksymisestä sekä opetusluvan hakijan teoriakokeen hyväksytystä suorittamisesta
 • ota mukaan opetusajoneuvon rekisteröintitodistus. Liitä hakemukseen ajoneuvon omistajan suostumus, jos omistaja tai haltija ei ole perheenjäsen
 • varmista, että opettajan B-luokan ajokortti on ollut voimassa vähintään kolmen vuoden ajan

Oppilaan ajokorttilupahakemusta varten tarvitaan

 • kaksi passikuvaa oppilaasta
 • nuorison terveystodistus (enintään viisi vuotta aikaisemmin annettu) tai lääkärintodistus ajokorttia varten (enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu)

Suorittakaa oppilaan teoria- ja ajo-opetus

Teoriaopetus

Teoriaopetusta on oltava vähintään 19 tuntia (Tai 13 tuntia pois lukien oppitunnit B4-B9, jos oppilaalla on pohjalla A1-ajokortti). Yksi teoriatunti kestää vähintään 45 minuuttia. Teoriatuntien päivittäistä määrää ei ole rajoitettu (suositus kuitenkin korkeintaan 4h päivässä).

Ajo-opetus

Opetussuunnitelman mukaista ajo-opetusta liikenteessä on oltava vähintään 18 ajotuntia (Tai 13 tuntia, jos oppilaalla on pohjalla A1-ajokortti).

Yhden ajotunnin pituus on 50 minuuttia ja päivittäistä opetusmäärä ei ole rajoitettu (suositus kuitenkin korkeintaan 2h päivässä).

Pimeän opetus ja rataopetus sisältyvät perusopetuksen vähimmäismäärään. Pimeänajon opetus tulee olla suoritettuna, jos oppilaan ensimmäinen ajokoe on joulu-helmikuussa. Pimeänajon opetusta saa antaa loka-maaliskuussa. Lisäksi opetusta saa antaa myös syys- ja huhtikuussa Ajovarman etukäteen antamalla luvalla, sekä simulaattorilla ympäri vuoden. Rataharjoitteluajan voit varata lähimmältä ajoharjoitteluradalta.

Maantieajo-opetusta taajaman ulkopuolella on oltava vähintään 3,5 tuntia. Suorittakaa maantieajo-opetus opetuksen jälkipuoliskolle, jolloin oppilaalla on edellytyksiä havaintojen tekoon maantienopeuksissa.

B-luokan perusvaiheen ajo-opetuksessa opettaja katsotaan kuljettajaksi. Opettajan on istuttava oppilaan vieressä. Ajo-opetuksen aikana opetusajoneuvossa saa olla matkustajia.

Oppilas suorittaa teoria- ja ajokokeen

Teoriakoe

Teoriakoe suoritetaan Ajovarman toimipisteessä aikaisintaan kuukautta ennen kuin oppilas täyttää 18 vuotta, kun ajokorttilupa on kunnossa ja kaikki teoriatunnit on suoritettu.

Kokeessa on 10 sanallista ja 50 kuvallista tehtävää. Virheitä sallitaan sanallisissa kolme ja kuvallisissa kahdeksan.

Ajokoe

Ajokoe suoritetaan Ajovarman toimipisteessä, kun oppilas on täyttänyt 18 vuotta, ja teoriakoe sekä kaikki ajotunnit on suoritettu.

Hyväksytyn ajokokeen jälkeen oppilas saa välittömästi väliaikaisen ajokortin.

Ajokortin saamisen jälkeen oppilaan tulee suorittaa vielä kaksi lisävaihetta autokoululla: Harjoitteluvaihe 1-2 kuukautta ja Syventävä vaihe 1-1,5 vuotta ajokortin saamisen jälkeen. Jos et suorita lisävaiheita kahden vuoden sisällä ajokortin saamisesta joudut poliisin määräämään ajokieltoon. Harjoitteluvaihe kannattaa varata autokoululta heti hyväksytyn ajokokeen jälkeen.

Opetusluvan voimassaolo päättyy aina sinä päivänä, kun ajokoe hyväksytään.

Voit halutessasi ostaa opetustunteja autokoululta

Opetuslupaopettaja voi ostaa opetuspalveluita myös autokoulusta. Erityisesti autokoulussa suoritettu teoriaopetus, ajorataharjoittelu ja pimeän ajon opetus helpottavat opetuslupaopettajan työmäärää.

Teoriatunnit virtuaalisesti tai luokkaopetuksessa 8,00€/45min

Ajotunnit 70,00€/50min

Nokian liukasratamaksu 40,00€

Pimeän ajo luonnonolosuhteissa 50,00€ tai simulaattorissa 100,00€