Tuntiaikataulut                                                                                                                                                                     

Kalevan autokoulu

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI

26.2.

27.2.

klo 16.45 B8 Risteysajo  -  Ajolinjat

klo 17.30 B9 Risteysajo  -  Ajovuorot

klo 18.15 B10 Ajaminen maantieliikenteessä

28.2.

klo 14.00 Syventävä vaihe

1.3.

5.3.

klo 17.00 B1 Kuljettajaopetus ja oppiminen

6.3.

klo 16.45 B11 Ohittaminen

klo 17.30 B12 Ajaminen vaikeissa olosuhteissa: sateella ja pimeässä

klo 18.15 B13 Ajaminen vaikeissa olosuhteissa: liukkaalla

7.3.

8.3.

klo 15.00 Harjoitteluvaihe

12.3.

klo 17.00 B1 Kuljettajaopetus ja oppiminen

13.3.

klo 16.45 B14 Matkan suunnittelu

klo 17.30 B15 Ennakointi  - vaaratilanne  -  onnettomuus

klo 18.15 B16 Ajamisen sosiaalisuus ja ekologisuus

14.3.

klo 14.00 Syventävä vaihe

15.3.

19.3.

klo 17.00 B1 Kuljettajaopetus ja oppiminen

20.3.

klo 16.45 B17 Ajotehtävä ja oman tilan hallinta

klo 17.30 B18 Ajokunto ja sen hallinta

klo 18.15 B19 Auto ja oman tilan hallinta

21.3.

22.3.

klo 15.00 Harjoitteluvaihe

26.3.

klo 17.00 B1 Kuljettajaopetus ja oppiminen

27.3.

klo 16.45 B2 Auto ja sen käsittely

klo 17.30 B3 Auton käyttäytyminen ja varusteet

klo 18.15 B4 Vastuullisen kuljettajan perustaidot

28.3.

klo 13.00 Syventävä vaihe

29.3.

Lempäälän autokoulu                                                                        Virtuaalituntien aikataulut

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai
22.01. 23.01.

24.01.

klo 16.45  B11  Ohittaminen

klo 17.30  B12  Ajaminen vaikeissa olosuhteissa: sateella ja pimeässä

klo 18.15  B13  Ajaminen vaikeissa olosuhteissa: liukkaalla

25.01.

klo 16.45  B14  Matkan suunnittelu

klo 17.30  B15'  Ennakointi  -  vaaratilanne  -  onnettomuus

klo 18.15  B16  Ajamisen sosiaalisuus ja ekologisuus

29.01. 30.01.

31.01.

klo 14.00  Syventävä vaihe

klo 16.45  B17  Ajotehtävä ja oman tilan hallinta

klo 17.30  B18  Ajokunto ja sen hallinta

klo 18.15  B19  Auto ja oman tilan hallinta

05.02.

klo 17.00  B1  Kuljettajaopetus ja

oppiminen

06.02.

07.02.

klo 16.45  B2  Auto ja sen käsittely

klo 17.30  B3  Auton käyttäytyminen ja varusteet

klo 18.15  B4  Vastuullisen kuljettajan perustaidot

08.02.

klo 16.45  B5  Liikenteen vuorovaikutus

klo 17.30  B6  Liikenneympäristö ja liikenteenohjaus

klo 18.15  B7  Ajaminen taajamaliikenteessä

12.02. 13.02.

14.02.

Syventävä vaihe klo 14.00 alkaen

15.02.

klo 16.45  B8  Risteysajo  -  Ajolinjat

klo 17.30  B9  Risteysajo  -  Ajovuorot

klo 18.15  B10  Ajaminen mantieliikenteessä

19.02.

Mopo -teoriatunnit AM1,2,3,4

klo 16.00 - 19.00

20.02.

Mopon teoriat

AM5,6 klo 16.00-

17.30

21.02.

klo 16.45  B11  Ohittaminen

klo 17.30  B12   Ajaminen vaikeissa olosuhteissa: sateella ja

 pimeässä

klo 18.15  B13  Ajaminen vaikeissa olosuhteissa: liukkaalla

22.02.

klo 16.45  B14  Matkan suunnittelu

klo 17.30  B15  Ennakointi  - vaaratilanne  -  onnettomuus

klo 18.15  B16  Ajamisen sosiaalisuus ja ekologisuus

26.02. 27.02.

28.02.

klo 14.00  Syventävä vaihe

klo 16.45  B17  Ajotehtävä ja oman tilan hallinta

klo 17.30  B18  Ajokunto ja sen hallinta

klo 18.15  B19  Auto ja oman tilan hallinta

01.03.