Kurssi-info


EAS-koulutus

EAS-koulutus eli turvallisuuskoulutus on pakollinen kaikille, jotka suorittavat ensimmäistä ajokorttiaan.

Koulutus sisältää 4 tuntia teoriaopetusta. Tavoitteena on antaa ajokorttia suorittavalle perustiedot liikennejärjestelmästä, liikenteen vuorovaikutteista ja riskeistä, eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä muista turvallisen ja ympäristön huomioon ottavan ajotavan vaatimuksista.

Mikäli suoritat ajokorttia opetusluvalla, sinun tulee suorittaa EAS-koulutus autokoulussa, jos sinulla ei ole aiemmin myönnettyä ajokorttia.

EAS-koulutuksen hinta erikseen ostettuna 40,00 EUR

Hinta sisältää:

 • 4 x 45min teoriaopetusta
 • Toimistopalvelut

Riskientunnistamiskoulutus

Riskientunnistamiskoulutus on 1.7.2018 tulleen ajokorttilakimuutoksen jälkeen pakollinen kaikille, jotka suorittavat henkilöautokorttia. Koulutus sisältää 4 tuntia teoriaopetusta ja 4 tuntia ajo-opetusta.

Koulutuksella lisätään valmiuksia vaikeissa olosuhteissa ajamiseen sekä tuetaan sääntöjä noudattavan, turvallisen ja vastuullisen ajotavan omaksumista. Koulutuksessa vahvistetaan erityisesti valmiuksia tunnistaa ja välttää liikenteen vaaratilanteita ja tekijöitä, jotka kuljettajan ajokykyä heikentämällä voivat lisätä onnettomuusriskiä.

Riskientunnistamiskoulutus sisältyy meillä B-ajokortti -kurssiin, eikä sinun tarvitse ostaa tätä koulutusta erikseen, mikäli olet aloittanut autokoulullamme B-ajokortin suorittamisen.

Sinun tulee suorittaa riskientunnistamiskoulutus erillisenä pakettina, jos:

 • Suoritat B-ajokorttia opetusluvalla. Ajokokeeseen päästäksesi sinulla tulee olla riskientunnistamiskoulutus suoritettuna.

 • Olet suorittanut B-ajokokeen hyväksytysti ennen 1.7.2018, mutta et ole vielä suorittanut harjoittelu- ja syventävää vaihetta. Riskientunnistamiskoulutus korvasi harjoittelu- ja syventävän vaiheen 1.7.2018. Sinun tulee suorittaa riskientunnistamiskoulutus kahden vuoden kuluessa ajokokeen hyväksymisen jälkeen, jos ajokokeesi on suoritettu hyväksytysti ennen 1.7.2018.

Riskientunnistamiskoulutuksen hinta erikseen ostettuna 310,00 EUR

Hinta sisältää:

 • 4 x 45min teoriaopetusta
 • 4 x 50min ajo-opetusta
 • Nokian liikenneturvallisuuskeskus / turvallisuusluokkaan tutustumisen.
 • Pimeänajo simulaattorin 
 • Auton käytön ajo-opetukseen ( ei simulaattorilla )
 • Kattavan sähköisen oppimateriaalin
 • Toimistopalvelut


B-kortti eli henkilöautokortti

Henkilö- tai pakettiauton kuljettamiseen tarvitset B-luokan ajokortin. Sen voit saada pääsääntöisesti aikaisintaan 18-vuotiaana.

B-ajokortin voi Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla saada jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä. Lupa myönnetään kokonaisharkinnan perusteella arvioiden nuoren omaa kulkemis- tai ajokorttitarvetta. Lisätietoa B-ajokortin ikäpoikkeusluvasta löydät Ajokortti-infosta.

B-luokan ajokortilla voi kuljettaa ajoneuvoa, jonka massa on enintään 3500 kg ja johon on kytketty maksimissaan 750 kg painava perävaunu. Tällöin yhdistelmän kokonaismassa voi olla korkeintaan 4250 kg.

B-kortilla kuljetettavaan ajoneuvoon voidaan kytkeä painavampikin perävaunu kuin 750 kg, kunhan yhdistelmän kokonaismassa on enintään 3500 kg.

Meillä voit suorittaa B-ajokortin perinteisellä manuaalivaihteisella autolla tai vaihtoehtoisesti automaattivaihteisella autolla.

B-ajokorttikurssi sisältää:

Riskientunnistamiskoulutus

Suoritettava ennen B-ajokoetta.

Koulutus sisältää 4 tuntia teoriaopetusta ja 4 tuntia ajo-opetusta.

Ajo-opetus

Yhteensä 14 tuntia ajo-opetusta, joista 4 tuntia riskientunnistamis ajo-opetusta. Meillä ajotunnit ajetaan oikeilla autolla ja vain pimeänajon ajo-opetus suoritetaan simulaattorilla.

Tarvittavan ajo-opetuksen määrä riippuu käytännössä ajokortin suorittajan henkilökohtaisista tarpeista ja mahdollisista ennakkotiedoista ja -taidoista. Opetuksen ja ajoharjoittelun määrä ja sisällöt voidaan sovittaa joustavasti oppimistarpeiden mukaan siten, että minimimäärä on yllä mainittu tuntimäärä. Mahdollisuus myös oman harkinnan mukaan suorittaa vapaaehtoisia lisäajotunteja. Mitä enemmän harjoittelet ohjatusti ennen kuljettajatutkintoa, sitä paremmat valmiudet saat itsenäisenä kuljettajana toimimiseen kortin suorittamisen jälkeen.

Kurssi sisältää:

 • EAS-koulutus, 4 x 45min teoriaopetusta
 • Kattava sähköinen oppimateriaali, joka sisältää mm sähköisen oppikirjan, runsaasti tehtäviä sekä teoriakoeharjoituksia
 • Riskientunnistamiskoulutus, 4 x 45min teoriaopetusta ja 4 x 50min ajo-opetusta, joista yksi ajo-opetuskerta on pimeänajo simulaattorilla
 • 10 x 50min ajo-opetusta
 • Nokian liukasratamaksu on 40€ ja se lisätään oppilaan autokoulun laskuun. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan aidontuntuntuiseen ympäristöön, sekä tutustumaan turvallisuusluokan havaintovälineistöön
 • Auton vuokran ensimmäiseen tutkintoon
 • Monipuoliset toimistopalvelut laajoilla aukioloajoilla. Toimistohenkilökuntamme mm. hoitavat lupahakemukset, ajotuntien varaamiset sekä kaikki koevaraukset. Sujuvaa palvelua myös englannin kielellä, opettajamme hallitsee lisäksi Venäjän ja Ruotsin)

Mikäli sinulla on jo aikaisemmin suoritettu ajokortti, EAS-koulutusta ei tarvitse käydä (-40,00 EUR hinnasta).

Mahdollisuus oman harkinnan mukaan suorittaa vapaaehtoisia lisäteoriatunteja.

Mahdollisuus oman harkinnan mukaan suorittaa vapaaehtoisia lisäajotunteja:

Lisäajotunti 70,00€ /50min

Lisäajotuntipaketti 1. 120,00EUR/2x50min

Lisäajotuntipaketti 2. 250,00EUR/5x50min


AM120-kortti

Mopon kuljettamiseen tarvitset AM120-ajokortin. Mopokortin voit saada aikaisintaan 15-vuotiaana.

AM120-ajokorttia varten ei ole pakollista ajo-opetusta, joten oman harkinnan mukaan on mahdollista, että suoritat ainoastaan EAS-koulutuksen ja tutkinnot.

Meillä on kuitenkin mahdollisuus suorittaa AM120-kurssi johon sisältyy:

 • EAS-koulutus, 4 x 45min teoriaopetusta
 • 3 x 50min ajo-opetusta
 • Kattava sähköinen oppimateriaali
 • Ajovarusteiden vuokra
 • Pyörän vuokra ensimmäiseen tutkintoon
 • Toimistopalvelut

AM120-ajokortti kurssin hinta 290,00EUR

Mikäli sinulla on jo aikaisemmin suoritettu ajokortti, EAS-koulutusta ei tarvitse käydä (-40,00 EUR hinnasta).

Mahdollisuus oman harkinnan mukaan suorittaa vapaaehtoisia lisäteoriatunteja ilmaiseksi.

Mahdollisuus oman harkinnan mukaan suorittaa vapaaehtoisia lisäajotunteja:

Lisäajotunti 70,00EUR/50min

Lisäajotuntipaketti 1. 120,00EUR/2x50min

Lisäajotuntipaketti 2. 250,00EUR/5x50min


AM121-kortti

Mopoauton ajamista varten tarvitset AM121-ajokortin. Mopoautokortin voit saada aikaisintaan 15-vuotiaana.

AM121-ajokorttia varten ei ole pakollista ajo-opetusta ja mahdollisuus oman harkinnan mukaan suorittaa ainoastaan EAS-koulutus sekä tutkinnot.

Meillä on kuitenkin mahdollisuus suorittaa AM121-kurssi johon sisältyy:

 • EAS-koulutus, 4 x 45min teoriaopetusta
 • 3 x 50min ajo-opetusta
 • Kattava sähköinen oppimateriaali
 • Mopoauton vuokra ensimmäiseen tutkintoon
 • Toimistopalvelut

AM121-ajokortti kurssin hinta 390,00EUR

Mikäli sinulla on jo aikaisemmin suoritettu ajokortti, EAS-koulutusta ei tarvitse käydä (-40,00 EUR hinnasta).

Mahdollisuus oman harkinnan mukaan suorittaa vapaaehtoisia lisäteoriatunteja ilmaiseksi.

Mahdollisuus oman harkinnan mukaan suorittaa vapaaehtoisia lisäajotunteja:

Lisäajotunti 70,00EUR/50min

Lisäajotuntipaketti 1. 120,00EUR/2x50min

Lisäajotuntipaketti 2. 250,00EUR/5x50min


A1-kortti A2-kortiksi korotuskurssi

Korotuskurssiin sisältyy:

 • 2 x 45min teoriaopetusta
 • 5 x 50min ajo-opetusta
 • Ajovarusteiden vuokra
 • Toimistopalvelut

Korotuskurssin hinta 400,00EUR

Korotuskurssi ei sisällä tutkintoja.


A1-kortti

A1-kortti eli kevytmoottorimyörän ajokortti kurssiin sisältyy:

 • EAS-koulutus, 4 x 45min teoriaopetusta
 • 5 x 50min ajo-opetusta
 • Kattava sähköinen oppimateriaali
 • Ajovarusteiden vuokra
 • Pyörän vuokra ensimmäisessä tutkinnossa
 • Toimistopalvelut

A1-ajokortti kurssin hinta 650,00EUR

Mikäli sinulla on jo aikaisemmin suoritettu ajokortti, EAS-koulutusta ei tarvitse käydä (-40,00EUR hinnasta).

Mahdollisuus oman harkinnan mukaan suorittaa vapaaehtoisia lisäteoriatunteja ilmaiseksi.

Mahdollisuus oman harkinnan mukaan suorittaa vapaaehtoisia lisäajotunteja:

Lisäajotunti 70,00EUR/50min

Lisäajotuntipaketti 1. 120,00EUR/2x50min

Lisäajotuntipaketti 2. 250,00EUR/5x50min


A2-kortti

A2-kortti ajokortti kurssiin sisältyy:

 • EAS-koulutus, 4 x 45min teoriaopetusta
 • 5 x 50min ajo-opetusta
 • Kattava sähköinen oppimateriaali
 • Ajovarusteiden vuokra
 • Pyörän vuokra ensimmäisessä tutkinnossa
 • Toimistopalvelut

A2-ajokortti kurssin hinta 650,00EUR

Mikäli sinulla on jo aikaisemmin suoritettu ajokortti, EAS-koulutusta ei tarvitse käydä (-40,00EUR hinnasta).

Mahdollisuus oman harkinnan mukaan suorittaa vapaaehtoisia lisäteoriatunteja ilmaiseksi.

Mahdollisuus oman harkinnan mukaan suorittaa vapaaehtoisia lisäajotunteja:

Lisäajotunti 70,00EUR/50min

Lisäajotuntipaketti 1. 120,00EUR/2x50min

Lisäajotuntipaketti 2. 250,00EUR/5x50min


T-kortti eli traktorikortti

T-luokan ajokortin voit saada aikaisintaan 15-vuotiaana.

Traktorin ajokorttia varten ei ole säädettyä kuljettajaopetusta, mutta mikäli sinulla ei ole aikaisempaa ajokorttia, sinun pitää suorittaa EAS-koulutus.

T-luokan ajokortilla saat ajaa traktoreita ja traktorimönkijöitä (lähes kaikki Suomessa myytävät mönkijät rekisteröidään traktoreiksi), joiden enimmäisnopeus on 60km/h.

T-kortilla saat ajaa T1a- ja T1b-luokan, T2a- ja T2b-luokan sekä T3a-luokan ajoneuvoja.

T3b-luokan ajamiseen tarvitset AM121-luokan ajokortin.

Traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus ylittää 60km/h, vaativat henkilöauton tai kuorma-auton ajokortin ajoneuvon massasta riippuen.

T-ajokortti kurssin hinta 79,00EUR

Hinta sisältää:

 • EAS-koulutus, 4 x 45min teoriaopetusta
 • Kattavan sähköisen oppimateriaalin
 • Toimistopalvelut


Ajokieltokoulutus

Uutta kuljettajaa koskee auton tai moottoripyörän ensimmäisen ajo-oikeuden saamisesta alkaen kahden vuoden ajan muita kuljettajia tiukempi seuranta. Hänet voidaan tuona aikana määrätä ajokieltoon, jos hän on tehnyt yhden tai useamman liikennerikoksen tai -rikkomuksen. Kuljettajan riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi ajokortin palauttaminen ajokiellon jälkeen edellyttää ajokieltokoulutusta.

Ajokieltokoulutus käsittelee riskikäyttäytymistä ja sen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Koulutus on teoriaopetusta, johon sisältyy yksilötehtäviä ja ryhmäkeskustelua. Koulutuksen laajuus on neljä tuntia ja sen tavoitteena on, että koulutukseen osallistuva tunnistaa oman käyttäytymisensä riskitekijöitä, pohtii itsenäisesti, kouluttajan tuella sekä ryhmässä syitä ja taustatekijöitä riskikäyttäytymiselle, saa tietoa liikenteen riskeistä sekä löytää ratkaisukeinoja riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi.

Koulutuksen voi käydä ajokiellon aikana tai sen päätyttyä.

Poliisi palauttaa ajo-oikeuden, kun koulutus on suoritettu, todistus siitä on toimitettu poliisille ja ajokielto on päättynyt.

Ajokieltokoulutus hinta 190,00EUR

Hinta sisältää:

 • 4 x 45min teoriaopetusta
 • Kattavan sähköisen oppimateriaalin
 • Toimistopalvelut
 • Todistuksen ajokieltokoulutuksesta


Lisäajotunti 70,00EUR/50min

 • Pakettihinta 1. sisältää 2x50min lisäajoa 120,00EUR
 • Pakettihinta 2. sisältää 5x50min lisäajoa 250,00EUR


Perumatta jätetty varaus 70,00EUR/50min

Varaukset on peruttava vähintään 24h ennen varattua aikaa!


Kurssihintamme eivät sisällä viranomaiskuluja kuten ajokorttilupamaksua, liukasratamaksua, teoriakoetta tai ajokoetta.

HUOM! Huoltajan suostumus vaaditaan aina ajokortin hankkimiseen, jos ajokortin vähimmäisikävaatimus on alle 18 vuotta (AM120-, AM121-, T- ja A1-ajokortit) eikä hakija ole 18-vuotias. Suostumus koskee myös ikäpoikkeuslupa oppilaita, jotka voivat saada B-luokan ajokortin 17-vuotiaana. Huoltajan suostumukseen riittää, että yksi huoltajista antaa ajokortin hankkimiseen tarvittavan huoltajan suostumuksen. Huoltajan suostumus tulee esittää teoriakokeeseen mentäessä.

Mikäli suoritat B-ajokorttia opetusluvalla, sinun tulee suorittaa sekä EAS-koulutus (vain jos B-kortti on ensimmäinen ajokorttisi) ja Riskientunnistamiskoulutus autokoulussa. Lisätietoa opetusluvalla ajamisesta TÄSTÄ.

Mikäli sinulla on mitään kysyttävää kursseihimme liittyen, voit olla meihin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla tai voit tulla käymään paikan päällä Kalevan tai Lempäälän toimistollamme ja kerromme sinulle tarkemmin kursseistamme.

Lisätietoa ajokorteista löydät myös Ajokortti-infosta.

Kaikki hintamme sisältävät alv 24%.

Hinnat voimassa 1.1.2019 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeudet muutoksiin.